Bijna iedereen heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Daarmee wordt je privé of zakelijk vermogen beschermd. Maar wanneer ben je eigenlijk aansprakelijk?

Wanneer ben je aansprakelijk?

Het aansprakelijkheidsrecht is geregeld in boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek. Samengevat is er aansprakelijkheid als wordt voldaan aan de volgende vereisten:
– er is sprake van een onrechtmatige daad (lees ‘fout’);
– de dader heeft schuld of de actie is in zijn risicosfeer gelegen;
– er is sprake van schade;
– er is een oorzakelijk verband tussen de schade en de onrechtmatige daad.

Voorbeeld aansprakelijkheid

Stel je voor, iemand stoot bij de buren een kop koffie over de laptop. Is er aansprakelijkheid? Dat gaan we toetsen aan de genoemde vereisten.
– er is sprake van een fout;
– de schade valt de veroorzaker aan te rekenen;
– er is zeker schade;
– de schade houdt direct verband met de gemaakte fout.
Aangezien aan alle vereisten is voldaan, kunnen we aannemen dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Voorbeeld geen aansprakelijkheid

Iemand gaat op een bril zitten die op de zitting van een stoel ligt. Deze schade valt de veroorzaker niet toe te rekenen. Hij hoeft er redelijkerwijs geen rekening mee te houden dat iemand zijn bril op de zitting van een stoel legt. Aangezien er niet aan alle vereisten van aansprakelijkheid is voldaan, kunnen we stellen dat de veroorzaker niet aansprakelijk is.

Bescherm je vermogen en zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering!

door: Johan Kooijmans