Weleens gehoord van sites als Airbnb, Snappcar en Peerby? Het zijn allemaal voorbeelden van de deeleconomie, waarbij al dan niet tegen betaling gebruikgemaakt wordt van elkaars spullen of diensten. De deeleconomie is een nieuw fenomeen met nieuwe risico’s.

Let op bij uitlenen/lenen tegen betaling

Zodra je geld vraagt voor het gebruik van je spullen, ziet de verzekeraar dit als een zakelijke activiteit. Je particuliere verzekering biedt dan geen dekking.

Voorbeeld:

Een buurtgenoot leent bij jou zes stoelen voor een feestje. Eén van de gasten zakt door de stoel en houdt hier ernstig rugletsel aan over. Je wordt aansprakelijk gesteld als bezitter van de gebrekkige zaak. De AVP-verzekeraar zal de schade betalen.
Vroeg je geld voor het uitlenen? Dan biedt de AVP geen dekking.

Een AVP biedt geen dekking voor schade aan gehuurde zaken. Voor schade aan geleende spullen is er meestal wel dekking, maar dan tot een maximumbedrag van € 12.500,-.

Beperkt verzekeringsaanbod

Er zijn nog maar weinig verzekeraars die dekking bieden voor risico’s die voortvloeien uit de deeleconomie. Zeker bij personenschade kunnen schadebedragen hoog oplopen. Neem je deel aan de deeleconomie? Informeer dan of de activiteit verzekerd is.

Soms regelt het platform enige vorm van verzekering. Zoek dat van tevoren goed uit!

door: Johan Kooijmans