In Schijndel hebben we te maken met de directe gevolgen van de storm van afgelopen donderdag. Er is behoorlijk wat schade ontstaan aan woningen, auto’s en inboedels. Gelukkig kunnen de meeste mensen een beroep doen op hun verzekering.

Opstal of inboedel?

Onder opstal wordt het gebouw verstaan + alles wat daar nagelvast aan is bevestigd. Onder de definitie woonhuis vallen vaak ook de bijgebouwen en terreinafscheiding. Losse zaken als tuinmeubels vallen meestal onder een inboedelverzekering.

Stormschade aan gebouwen

Schade door afgewaaide dakpannen of dakplaten en schade aan zonnepanelen kan geclaimd worden op een opstalverzekering.

Heb je schade door een omgevallen boom of dakpannen van een ander? Meld deze dan toch op je eigen verzekering. Deze schade kan meestal niet verhaald worden omdat er sprake is van overmacht.

Behalve directe schade is vaak ook gevolgschade verzekerd, denk aan waterschade door een afgewaaide dakpan. Ook het opruimen van een boom die op de woning of schuur ligt, is doorgaans gedekt.

Eigen risico

Vrijwel alle opstalverzekeringen kennen een eigen risico. Voor particulieren ligt het eigen risico gemiddeld tussen de € 200,- en € 450,-. Dat stukje van de schade betaal je zelf.

Hoe schade melden?

– Maak foto’s van de schade;
– Meld de schade zo snel mogelijk bij je verzekering;
– Neem direct maatregelen om schade te beperken of verdere schade te voorkomen.

door: Johan Kooijmans