Vrijwel iedereen heeft een inboedelverzekering. Daarmee verzeker je de huishoudelijke inboedel op je woonadres. De meeste inboedelverzekeringen hanteren een beperkte dekking voor bijzondere bezittingen.

Wat zijn bijzondere bezittingen?

Hieronder worden waardevolle bezittingen verstaan zoals verzamelingen, kunst, antiek, muziekinstrumenten enz.

Maximale vergoeding

De meeste inboedelverzekeringen hanteren voor het totaal aan bijzondere bezittingen een maximale vergoeding. Bijvoorbeeld € 15.000,-. Als de waarde van je bijzondere bezittingen daarboven komt, kun je dit bedrag laten verhogen zodat je niet onderverzekerd bent.

Aantonen waarde

Bij schade dien je zelf het bezit en de waarde van je bijzondere bezittingen aannemelijk te maken. Daarvoor mogen alle beschikbare middelen worden gebruikt. Dekking op basis van vaste taxatie door een erkend taxateur is natuurlijk het best maar dat is prijzig.

Je kunt ook zelf een administratie van je bijzondere bezittingen aanleggen. Daarin leg je van ieder voorwerp een korte beschrijving vast inclusief eventuele serienummers. Je vermeldt waar en wanneer je het voorwerp hebt gekocht en voor welke prijs. Maak van ieder object een paar duidelijke foto’s.

Het aanleggen van een dergelijke catalogus is niet alleen nuttig bij schade maar is als verzamelaar bovendien leuk om bij te houden!

door: Johan Kooijmans