De meeste autoverzekeringen werken met een Bonus-/ Malusregeling. Daarmee wordt schadevrij rijden beloond. Keerzijde daarvan is dat een schade invloed kan hebben op de no-claimkorting. Het voor eigen rekening nemen van een schade kan verstandig zijn.

Schadebedrag lager dan no-claimverlies

Zolang je schadevrij rijdt bouw je no-claimkorting op. Na een schuldschade verlies je vaak een deel van de korting. In de eerste jaren na een schade stijgt hierdoor de te betalen premie. Deze meerpremie als gevolg van een schade noemen we no-claimverlies. Wanneer het schadebedrag lager is dan het no-claimverlies kun je besluiten een schade alsnog voor eigen rekening te nemen.

Voorbeeld:

Je hebt autoschade. De verzekeraar regelt de schade en informeert je over het schadebedrag dat is uitgekeerd. Informeer daarna bij je verzekeraar of tussenpersoon naar de hoogte van het no-claimverlies.

Als het no-claimverlies hoger is dan het schadebedrag kun je de schade voor eigen rekening nemen. In plaats van no-claimkorting te verliezen, bouw je dan extra korting op!

Let op de termijn waarbinnen terugbetaling mogelijk is

Iedere verzekeraar hanteert zijn eigen termijn waarbinnen een schade voor eigen rekening genomen kan worden. Doorgaans is dat een jaar na de uitkeringsdatum.

Een schade voor eigen rekening: niet leuk maar soms verstandig.

door: Johan Kooijmans