Als bestuurder van een vereniging of stichting ben je gericht op het vervullen van je taak. Toch kan het gebeuren dat je aansprakelijk wordt gesteld. Daarbij maakt het niet uit of je voor je bestuursfunctie wordt betaald of niet.

‘Behoorlijk bestuur’

Volgens de wet zijn bestuurders verplicht tot het voeren van behoorlijk bestuur. De betekenis van dit begrip wordt gevormd door het geheel van rechterlijke uitspraken (jurisprudentie), literatuur en actuele ontwikkelingen.

Bij onbehoorlijk bestuur kun je denken aan schade door het niet voldoen aan een eis die in een subsidie gesteld wordt. Ook schadeclaims n.a.v. een faillissement van de vereniging of stichting vallen hieronder.

Collectieve aansprakelijkheid

Er geldt een collectieve verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je dus ook aangesproken kunt worden als een collega-bestuurder een fout heeft gemaakt. De aansprakelijkheid geldt zowel in- als extern.

Een goede verzekering

Het aantal claims neemt ieder jaar toe. Om begrijpelijke redenen worden zaken vaak buiten de media om uitgevochten en krijgt niet elke zaak belangstelling. Ons advies luidt als volgt: zorg voor een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering! Die dekt het zorgen van verweervoering bij een ingestelde claim én ontstane schade door bestuurdersaansprakelijkheid.

door: Johan Kooijmans